Pedagogische Visie

Kinderopvang Het Snuitje werkt volgens een pedagogische visie die wordt getoetst aan de hand van het certificeringsschema van de kinderopvang volgens het ISO 9001 Keurmerk. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang.

Wanneer uw kind zich goed voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te trekken en de wereld om zich heen te ontdekken. Wij geven uw kind de gelegenheid om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Wij doen dit door de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind te volgen en hierop aan te sluiten en door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind passen en uw kind verrijken. Respect en een positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers is daarin erg belangrijk.

Onze pedagogische visie bestaat uit vier pijlers:

(Klik op de pijler om uit te klappen)


Het bieden van emotionele veiligheid


De ontwikkeling van de persoonlijke competentie


De ontwikkeling van de sociale competentie


Het eigen maken van waarden en normen